O klubu

Klub sportovních aktivit o.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob a jeho náplní je především rozvoj rekreačních, výkonnostních a závodních aktivit v oblasti sportovní činnosti. Klub spolupracuje se sportovními složkami jako např. SLČR (Svaz lyžařů České Republiky), ČUS, školami a dalšími organizacemi provozujícími tělovýchovu, sport a turistiku. Klub je zřizovatel a provozovatel lyžařské a snowboardové školy SNĚHULÁK.

Snažíme se vytvářet všestranné podmínky pro sportovní činnost svých členů a široké veřejnosti, podílíme se na veřejném životě regionu. Vedeme své členy a veřejnost k pravidelnému provádění sportovně rekreačních aktivit.

Členství v klubu:

  • Členství v klubu vzniká vyplněním přiložené přihlášky a ročním klubovým poplatkem 100 Kč/osoba.
  • Člen klubu je zároveň členem SLČR (Svazu lyžařů české republiky) a obdrží členskou kartu.
  • Členská karta plní zároveň funkci slevové karty ALIVE, na kterou je možné získat spoustu dalších výhodných slev (www.alivekarta.cz).
  • Členové klubu mají automaticky slevu 10 % na pořádané klubové akce pro veřejnost (lyžařská škola, in-line kursy, podzimní lyžařská příprava).

Členové klubu jsou automaticky informováni o konání jednotlivých akcí pořádaných Klubem sportovních aktivit o.s..

Zánik členství
Členství v klubu zaniká:

  • vystoupením člena na základě písemné odhlášky
  • úmrtím člena
  • vyškrtnutím člena pro nesplnění povinností
  • vyloučením
  • rozpuštěním Klubu sportovních aktivit o.s.

Kontakt:
Ondřej Čechman
Kurzy: Lyžování
Telefon: 605 733 615
E-mail: o.cechman@gmail.com

Jiří Gabriel
Kurzy: Lyžování
Telefon: 604 725 303
E-mail: gabriolet@email.cz

Jan Korec
Kurzy: In-line bruslení, Snowboarding
Telefon: 739 573 501
E-mail: h.korec@seznam.cz

Jiří Korec
Kurzy: Zdravé posilování, Gymnastika pro veřejnost, Letní aktivity
Telefon: 739 573 503
E-mail: jiri.korec@seznam.cz